privacy policy

Registrar

Patomäki. Hämeentie 103. FI-00550 Helsinki
tel.+358 503648331 info@patomaki.com
Matters concerning the register are handled by Patomäki

Register name

Patomäki webstore customer register

Purpose of collection of personal data

The personal data is processed for the purposes of maintaining the customer relations with the customers of our web store such as for the communication with our customers and for the (direct)marketing of our products. The customer has the right to forbid the use of his/her personal data for direct marketing purposes.

Register information content

The following data may be recorded to the register: the name of the customer, customer number, contact information, web address, language, data regarding the consents and prohibitions regarding marketing, data regarding customer’s purchases and deliveries, discounts and username and passwords.

Regular sources of information

From the customer: orders in the web store, return or other forms, by phone, e-mail or other such manner.

Regular handing over of information

The data is not disclosed to third parties on regular basis, but may be disclosed in connection with the (technical) managing of the web store (e.g. the managing of the server or the web store platform), in order to deliver the products from the web store or for collecting unpaid bills or for the authorities if required and to the extent as permitted by the law.

 
Regular transfers and handing over of information and transfer of information outside the EU and the European Economic Area (EEA)

Customer information may be transferred outside the EU, EEA or countries with adequate level of data protection verified by the European Commission only to implement an agreement between the customer and Patomäki, for purposes relating to e-mail marketing based on the law or if an adequate level of data protection has been confirmed by agreements or as otherwise required by law.

Storing and destroying of the data

The data of the file is kept for the duration of the customer relationship. However, the data regarding orders, invoicing and payment is kept as other material in the bookkeeping is kept. Unnecessary data is destroyed safely. Customers may contact the registry contact person and request to delete all the personal information.

Cookies

This site uses cookies. A cookie is a short text file which the web server sends to the user’s browser and is stored on the computer’s hard disk. This site uses to provide services and make it easier to use the service. Online services users may give their consent or disable the use of cookies in their browser settings.

Register data protection principles

The data file is confidential and adequately protected against use by outside parties (firewalls and other technical measures). The data file can be accessed only by persons whose tasks require the processing of personal data in the file and who are subject to adequate confidentiality obligations. Use of the data file is protected by personal user names and passwords. The data file is stored only electronically and occasional hard copies are promptly destroyed.

Right to inspect and carrying out the inspection right

Everyone has the right to check, in accordance with the Personal Data Act, the data concerning her/him stored in the file. The request for the checking needs to be sent in a signed document (or relevant affirmation in the document) or may be presented in person at our office. The request needs to be sent to our contact person mentioned above. The contact person answers to any further questions regarding the right to check.

Correction of information

Customers may update their name and contact information in their profile at the web store. In addition customer may contact our contact person mentioned above for updating his/her personal data.

Deleting personal data

Registered users may send request by email for deletion of their account at this address: info@patomaki.com

Other

The customer has the right to forbid the processing of his/her personal data for the purposes of marketing. Such request needs to e-mailed to the contact person mentioned above.

Analytics of this site

This site uses cookies and log files to analyse traffic and usage of this site. Personal user information is not linked to the traffic data

tietosuojaseloste

Rekisterin ylläpitäjä

Patomäki. Hämeentie 103. FI-00550 Helsinki
tel.+358 503648331 info@patomaki.com
Yhteyshenkilö Patomäki

Rekisterin nimi

Patomäki webstore customer register

Henkilötietojen kesittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan asiakkaidemme asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisterin sisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sukupuoli, sähköposti, www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista, toimituksista ja alennuksista sekä mahdolliset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauksista, palautus- ja muiden lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi) yhteydessä, tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja kuten uutiskirjeiden lähetyksiä. Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita. Luovutettavia henkilötietoja voivat olla nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Tietojen säilyttäminen ja hävittäminen

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

Evästeiden käyttö

Voimme käyttää evästeitä (ns. cookies), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua ja jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti toimistollamme. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan profiilissaan. Lisäksi asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi edellä mainittuun yhteyshenkilöömme.

Tietojen poistaminen

Rekisteröityneet käyttäjät voivat pyytää tietojensa poistamista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: info@patomaki.com

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.